Wat vindt een kind van de kindercoach??

27-04-2018

Plots hoort je kind van jou dat hij/zij mee mag naar de kindercoach en dat zij hem/haar zal helpen... Hoe reageert je kind op zoiets? En welke gedachten horen daarbij?

Mama, moet ik daar mijn kleren uit?
Is het een tekenjuf?
Gaan we leuk spelletjes doen?
Moet ik dan pilletjes krijgen?
Is het moeilijk?
Is het wel een aardige mevrouw?
Moet ik dan ook van school als ik het niet goed doe?
Vind papa het wel goed als ik iets vertel?
Maar de juf vindt het niet goed als ik het anders doe.

Veel kinderen vinden het best spannend. Ze denken gauw dat er iets mis is met hen, want waarom moet je anders met mama of papa mee naar de kindercoach? Als ouder is het ook niet gemakkelijk om zo neutraal mogelijk aan een kind uit te leggen waarom je een bezoekje aan de kindercoach brengt. Ze willen immers niet dat hun kind dit als belastend of falend ervaren. Daarom is de verleiding groot om de kindercoach als een spelletjes fenomeen te laten voorstellen. Door deze valkuil worden kinderen dan bedrogen over de reden van hun komst. Er wordt niet open en eerlijk over gesproken.


Geef duidelijkheid en wees eerlijk over waarom je gaat en hoe de kindercoach je zal helpen. Op die manier geef je je kind een eerlijke kans om te besluiten of hij/zij mee kan en wil werken aan verandering of verbetering. Bovendien geef je de kindercoach dan ook de kans om uit te zoeken waar de eventuele struikelblokken zitten.

Vertel je kind waar een kindercoach voor dient. Een kindercoach helpt kinderen en hun ouders om dingen te leren die nog moeilijk zijn.  Ze helpt je om je beter in je vel te voelen, helemaal op eigen houtje.

De kindercoach zal er alles aan doen om een vertrouwensband te ontwikkelen met je kind, en er voor te zorgen dat hij/zij zich veilig en geborgen voelt.

Zo langzamerhand zal het kind voldoende vertrouwen hebben opgebouwd en kan de vraag gesteld worden; waar kan ik je bij helpen? Sommige kinderen schieten dan terug en dan is het een goed moment om te vragen of  of papa of mama kunnen helpen met de vraag. Met een zucht van opluchting ligt dan het ei op tafel en kan de coach de switch maken naar wat er dus kennelijk nog bijgeleerd mag worden, zodat het probleem aangepakt kan worden.

Als het kader en de voorwaarden duidelijk zijn, kan er gewerkt worden, want een kind weet natuurlijk heus wel dat het uiteindelijk niet komt om te spelen, maar omdat zijn ouders of school vinden dat hij/zij hulp nodig heeft.

Dan kan de echte coaching beginnen en wordt het kind uitgedaagd met alle middelen en materialen die de kindercoach ten dienste staan. De kindercoach daagt uit: vertel.... vertel..., laat zien... laat zien.... wat is er allemaal en wat kan je allemaal al.

En de taak van de kindercoach? Vertaal..... vertaal... vertaal... wat er is en wat de mogelijkheden zijn en vooral (!) de bewijzen van het tegendeel van de hulpvraag...

Samen met mama en papa gaat het kind naar huis en wordt er nog een vraag gesteld: "Viel het mee?"

En weet je, het valt altijd mee en met een grote glimlach en nieuwe gedragsmogelijkheden en nieuwe leer uitdagingen en een actieplan (!) gaat het kind weer huiswaarts.
Dit kind heeft geen vragen en gekke gedachten meer over een kindercoach, maar weet precies wat het kan verwachten.