KENMERKEN BIJ HOOGBEGAAFDHEID

08-03-2018

Hoogbegaafdheid komt vaker voor dan we denken. Hoogbegaafde kinderen vertonen een grote honger naar kennis en nieuwe inhoud. Zonder veel inspanning pikken ze leerinhouden op. Meestal ontwikkelen ze weinig of geen leer- of studievaardigheden. Ze vervelen zich snel. Hierdoor onderpresteren ze op school of vertonen ze excessief wangedrag. U kan een hoogbegaafd kind aan volgende kenmerken herkennen:

Positieve kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Het kind begrijpt en onthoudt moeilijke informatie, alleen wanneer hij ge├»nteresseerd is.
 • Leest veel en verzamelt in zijn vrije tijd (op andere manieren dan via school) veel informatie.
 • Presteert beter op mondelinge overhoringen dan op schriftelijke overhoringen.
 • Kent veel feiten, heeft grote algemene ontwikkeling.
 • Kan goed presteren bij op hem aangepast onderwijs.
 • Heeft een creatieve en levendige verbeelding.
 • Ontwikkelt en bedenkt thuis uit zichzelf allerlei activiteiten.
 • Heeft een brede belangstelling en vindt het leuk dingen te onderzoeken.
 • Is gevoelig.

Negatieve kenmerken van hoogbegaafdheid

 • Presteert op school redelijk tot slecht (soms alleen onder eigen niveau).
 • Huiswerk niet af of slecht gemaakt.
 • Is vaak ontevreden over eigen prestatie.
 • Heeft een hekel aan vele herhalingen van stof.
 • Vermijdt nieuwe leeractiviteiten uit angst te mislukken.
 • Heeft minderwaardigheidsgevoelens, kan wantrouwend of onverschillig zijn.
 • Doet niet graag mee aan groepsactiviteiten, heeft het gevoel dat niemand hem mag.
 • Is minder populair bij leeftijdgenootjes. Het zoekt vriendjes onder kinderen die hetzelfde denken als hij.
 • Doelen worden door het kind te hoog gekozen (hierdoor ontstaat falen) of te laag gekozen (zodat mislukken voorkomen wordt).
 • Is snel afgeleid en is impulsief.
 • Vindt school niet interessant.
 • Wil niet geholpen worden, wil zelfstandig zijn.
 • Voelt zich hulpeloos, neemt geen verantwoordelijkheid voor eigen daden (mislukken komt door anderen of door de situatie).
 • Verzet zich tegen autoriteit (mensen die hoger aanzien hebben).

Andere kenmerken

Hoogbegaafdheid kan samengaan met andere kenmerken. Bijvoorbeeld met dyslexie, dat komt zelfs nog best veel voor. Verder kan hoogbegaafdheid ook samengaan met ADHD en Syndroom van Asperger.