Geef je kind meer zelfvertrouwen

04-06-2018

Een kind kan zelfvertrouwen opbouwen als hij merkt dat hij gewaardeerd wordt door zijn ouders en naaste omgeving. De verwachtingen van de omgeving spelen dus een grote rol. Als er realistische verwachtingen gesteld worden, zal het kind vaak succes ervaren en zal zijn  zelfvertrouwen groeien. Wanneer er echter verwachtingen gesteld worden die niet haalbaar zijn, zal het kind vaak falen en daalt zijn zelfvertrouwen. Hoe kunnen we als ouder helpen om het zelfvertrouwen van het kind te laten groeien?  Hierbij enkele tips die je in praktijk kan brengen:

Redelijke regels

Probeer voor je kinderen redelijke regels en verwachtingen vast te stellen. Als kinderen begrijpen wat er van hen wordt verwacht, leven ze meestal naar deze verwachtingen. Jouw vertrouwen dat je kinderen de juiste dingen doen, komt hun zelfvertrouwen ten goede.

Maak een activiteitenlijst

Kinderen met een krachtig zelfbewustzijn weten meestal goed wat ze met hun vrije tijd willen doen. Je kunt ze daarbij helpen door een lijst van activiteiten te maken om hen bezig te houden en gelukkig te laten voelen. De eerstvolgende keer dat ze klagen: 'ik verveel me', hoef je alleen maar naar de lijst te wijzen om hun een bezigheid te geven.

Leer kinderen waardering voor anderen

Mensen hebben verschillende capaciteiten en we verdienen allemaal erkenning voor onze eigen vaardigheden en kwaliteiten. Leer je kinderen waardering aan voor de capaciteiten van anderen. Kinderen krijgen een sterker karakter en meer zelfwaardering door verder dan zichzelf te kijken en waardering op te brengen voor hoe getalenteerd en verschillend wij allemaal zijn.

Tijd voor onderonsjes

Eén-op-één-tijd tussen ouder en kind is altijd speciaal. Maak een schema zodat je kinderen kunnen uitzien naar hun waardevolle tijd met jou. Noteer zo nodig de speciale tijd om je eraan te herinneren.

Lunchbriefjes

Gebruik de lunchzakjes van je kinderen om lieve gevoelens door te geven. Schrijf berichtjes op servetten en stop verrassingsberichtjes bij hun lunch.


Meer lezen? Bron: Geef je kind meer zelfvertrouwen - Silvana Clark