Er zit meer in een tekening dan je denkt!

20-05-2018

Wanneer je een tekening van een kind krijgt, leg je deze vaak met een lach en een knipoog opzij... Jammer, want een tekening ontvangen is een poging tot contact met jou van je kind. Het is belangrijk dat je de tekening van je kind met warmte en openheid ontvangt, maar dat je er ook effectief naar kijkt. Je kind gebruikt deze manier om te zeggen dat er iets aan de hand is, dat hij/zij je aardig vindt, dat ze iets nodig hebben, dat ze iets willen delen.

Kinderen kunnen hun emoties soms beter in een tekening leggen dan dat ze die kunnen uitspreken. Dit doen ze meestal onbewust. Met behulp van de tekeningen heb je ingang tot de ervaringswereld van je kind.  Een tekening weerspiegelt de ideeën, gevoelens, zienswijze, enz. dat in een kind omgaat.

Rekening houdend met de ontwikkeling van het kind, kan je meer informatie uit een tekening halen dan je denkt. In het begin zie je vaak een aantal kleuren door elkaar heen gekrast. Later ga je wat vormen in de tekening herkennen. De kraslijnen veranderen in krabbeltjes. In een nog later stadium ga je dingen uit je eigen omgeving herkennen zoals mensen, huizen en dieren. Met name in de eerste fase is het moeilijk te zien wat de kinderen nu precies getekend hebben. De kinderen zelf weten vaak precies wat ze getekend hebben, maar voor iemand anders is dit vaak moeilijk te achterhalen. Toch kun je meer informatie uit een kindertekening halen dan de meeste mensen denken.

Hierbij 10 tips voor het interpreteren van kindertekeningen:

1. Hou rekening met de context: een tekening waar erg veel zwart in voorkomt, kan wijzen op een angstig kind. Al kan die angst uiteraard een uiting van het moment zijn. Misschien zag je kind net een cartoon die hem bang maakte. Of hoorde hij onlangs iets dat het thema van de tekening kan verklaren?

2. Vergeet niet dat een kind zichzelf afbeeldt in een tekening: ga dus op zoek naar het personage of object dat het kind zou kunnen  vertegenwoordigen. Zo kun je de tekening beter begrijpen.

3. Houd in gedachten dat de tekening een 'momentopname' is: één vreemde tekening is geen reden tot paniek. Het kan bijvoorbeeld een uiting zijn van een slecht humeur.

4. Zie de tekening als een geheel: laat je leiden door de algemene indruk die de tekening op jou maakt. Is die dynamisch, kleurrijk, contrastrijk, explosief, zacht of gevoelig? Had je kind aandacht voor details? De algemene indruk vertelt je het meest over een tekening en over je kind zelf.

5. Let op de kleuren: een gekleurde tekening is altijd een goed teken, maar de aanwezigheid van rood of zwart hoeft niet per se vreemd te zijn. Zwart is van nature aanwezig in kindertekeningen en hun favoriete kleur is vaak rood!

6. Kijk naar hoe de tekening zich verhoudt tot het blad: is ze groot of erg klein? Uit balans of mooi gecentreerd? Dat alles geeft je een goede indicatie van hoe een kind zich voelt in zijn omgeving.

7. Dieren zijn belangrijk: meestal zijn dieren een manier voor het kind om zichzelf en zijn omgeving op een andere manier uit te beelden. Mogelijk uit het kind zo zijn verborgen gevoelens (agressie of een behoefte aan tederheid, bijvoorbeeld).

8. Observeer de personages: bestudeer hun grootte en omvang. Is iedereen even groot? Of zijn er verschillen? Let ook op de plaats van de personages in de tekening en de manier waarop ze worden afgebeeld. Staat er iemand bovenaan? Of onderaan? Of zijn sommige personages aan elkaar gelijmd? Zulke dingen vertellen je veel over de verhoudingen binnen het gezin of de omgeving van het kind.

9. Maak nooit kleinerende opmerkingen: neem elk kunstwerk in ontvangst als was het een Picasso. Hou de tekeningen van je kind ook netjes bij. Kinderen stoppen erg veel tijd in hun tekeningen en ze betekenen veel voor hen. De tekeningen van je kind verzamelen, is ook nuttig om er een bepaalde evolutie in te ontdekken.

10. Herhaling is een teken: onthou tot slot dat als een soort van tekening, kleurgebruik of bepaald patroon zich blijft herhalen, je daar veel informatie uit kunt filteren. Komen dezelfde monsters steeds terug of zie je geen evolutie in de spelling van je kind, dan is het raadzaam om een specialist te raadplegen.